ขั้นตอนการจองตั๋ว-VDO

ขั้นตอนวิธีการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.จองตั๋ว.net มีวิธีการดังนี้ ….

  • ต้องชำระค่าตั๋วภายในวันที่กำหนด
  • เมื่อจ่ายเงินค่าตั๋วแล้ว ให้นำสลิปการจ่ายเงินมาขึ้นตั๋วจริง ที่จุดรับตั๋ว/เคาน์เตอร์ออกตั๋วก่อนรถออก 30 นาที

VDO แสดงขั้นตอนการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

ขั้นตอนการจองตั๋วรถทัวร์ Step By Step

วิธีการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

1. กรอกข้อมูล จุดขึ้นรถ ลงรถ วันเดินทาง

2. เลือกเที่ยวรถที่จะเดินทาง

3. ยืนยันข้อมูลเที่ยวรถ

4. กรอกข้อมูลผู้เดินทาง

5. เลือกที่นั่ง

6. เลือกช่องทางชำระเงิน

7. ทำรายการจองตั๋วสำเร็จ