บางกอกบัสไลน์-จองตั๋วรถทัวร์

บางกอกบัสไลน์

จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ รถทัวร์บางกอกบัสไลน์ จองตั๋วผ่านเว็บ 24 ชม. เลือกที่นั่งได้เอง จ่ายเงินที่เซเว่นใกล้บ้าน หรือ บัตรเครดิต

บางกอกบัสไลน์ มีเที่ยวรถที่เปิดวิ่งเส้นทาง กรุงเทพ เชียงใหม่ เชียงราย สุราษ ทั้งไปกลับ โดยจุดขึ้นรถกรุงเทพ หมอชิต2 และ สายใต้ใหม่ (ถนนบรมราชชนนี) รถไปสุราษ

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

เส้นทางเดินรถ บางกอกบัสไลน์

962     กรุงเทพ – เชียงของ (M)
962     กรุงเทพ – เชียงของ (V)
909     กรุงเทพ – เชียงราย (V)
090     กรุงเทพ – เชียงราย ป.2 (VM)
090     กรุงเทพ – เชียงราย( V )
909     กรุงเทพ – เชียงราย(M)
018     กรุงเทพ – เชียงใหม่ (M)
018     กรุงเทพ – เชียงใหม่ (V)
018     กรุงเทพ – เชียงใหม่ 18.50(MV)
909     กรุงเทพ – แม่จัน (M)
909     กรุงเทพ – แม่จัน (MV)
090     กรุงเทพ – แม่จัน (MV)
909     กรุงเทพ – แม่จัน (V)
047     กรุงเทพ-ทุ่งช้าง (MV)
047     กรุงเทพ-น่าน(V)
018     กรุงเทพ-เชียงใหม่ VIP (M)
018     กรุงเทพ-เชียงใหม่ VIP (V)
018     กรุงเทพ-เชียงใหม่(VIP) วิภา
018     กรุงเทพ-เชียงใหม่*VM*สำรอง
909     กรุงเทพ-แม่สายMV
991     กรุงเทพฯ – ดอนสัก
998     กรุงเทพฯ – ทุ่งสง
047     กรุงเทพฯ – น่าน (M)
047     กรุงเทพฯ – น่าน (MV)
047     กรุงเทพฯ – น่าน (V)
993     กรุงเทพฯ – สุราษฏร์ธานี
909     กรุงเทพฯ – เชียงราย (MV)
090     กรุงเทพฯ – เชียงราย (VM)
018     กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ 06.00 (MV)
018     กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ Super C. (V)
018     กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ Super C. (VM)
018     กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ VIP (MV)
47     กรุงเทพฯ-ทุ่งช้าง(V)
993     กรุงเทพฯ-สุราษฏร์ธานี
962     กรุงเทพฯ-เชียงของ (MV)
090     กรุงเทพฯ-เชียงราย (M)
090     กรุงเทพฯ-เชียงราย(ป2.) M
047     ทุ่งช้าง-กรุงเทพ
998     ทุ่งสง – กรุงเทพฯ
047     น่าน – กรุงเทพฯ
993     สุราษฏร์ธานี – กรุงเทพฯ
962     เชียงของ-กรุงเทพฯ
090     เชียงราย – กรุงเทพ ป.2
909     เชียงราย – กรุงเทพฯ
090     เชียงราย – กรุงเทพฯ
909     เชียงราย – กรุงเทพฯ**
018     เชียงใหม่ – กรุงเทพ (S)
018     เชียงใหม่ – กรุงเทพ ออกจาก20.00
018     เชียงใหม่ – กรุงเทพฯ
018     เชียงใหม่-กรุงเทพฯ Star-C.

จุดรับตั๋ว เคาน์เตอร์ออกตั๋ว

บางกอกบัสไลน์     สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.น่าน     ช่องจำหน่ายตั๋วบางกอกบัสไลน์
โทร. 054-711077-3
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี     ช่องหมายเลข 16
โทร. 077-200161
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย     ช่องจำหน่ายตั๋วบางกอกบัสไลน์
โทร. 053-774022
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)     ช่องจำหน่ายตั๋วบางกอกบัสไลน์
โทร. 052-000248
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)     สายใต้ ช่องหมายเลข 76
โทร. 02-8946050-3
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)     ชั้น1 ช่องหมายเลข 1-2,13-17,34,41
โทร. 086-3171994 (call center 02-7921488)
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี     ช่องหมายเลข 1 และ 4
โทร. 086-3409664 (call center 1215)

ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว บางกอกบัสไลน์ จากระบบจองตั๋วออนไลน์

ทางเราได้ค้นหาเที่ยวรถทัวร์ บางกอกบัสไลน์ จากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ แสดงข้อมุลดังนี้

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส. จ.สุราษฎร์ธานี

17:00 : กรุงเทพฯ-สุราษฏร์ธานี …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 582 บาท

บขส. จ.สุราษฎร์ธานี – สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

19:30 : สุราษฏร์ธานี – กรุงเทพฯ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 582 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส จ.เชียงราย

09:30 : กรุงเทพ – เชียงราย …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 725 บาท

20:30 : กรุงเทพ – เชียงราย(M) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 689 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)

06:00 : กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ 06.00 (MV) …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 529 บาท

16:00 : กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ Super C. (VM) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 617 บาท

18:50 : กรุงเทพ – เชียงใหม่ (M) …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 529 บาท

20:00 : กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ VIP (MV) …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 823 บาท

20:35 : กรุงเทพ – เชียงใหม่ (M) …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 529 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.ปัว

20:00 : กรุงเทพฯ – ทุ่งช้าง (MV) …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 857 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.ท่าวังผา

20:00 : กรุงเทพฯ – ทุ่งช้าง (MV) …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 837 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส จ.น่าน

20:00 : กรุงเทพฯ – ทุ่งช้าง (MV) …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 790 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.ทุ่งช้าง

20:00 : กรุงเทพฯ – ทุ่งช้าง (MV) …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 890 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส อ.เชียงคำ

17:40 : กรุงเทพ – เชียงของ (VM) …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 893 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส จ.ลำปาง

21:15 : กรุงเทพ-ลำปาง (MV) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 533 บาท

บขส. เชียงราย – กรุงเทพ หมอชิต2

10:00 : เชียงราย – กรุงเทพ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 725 บาท

17:30 : เชียงราย – กรุงเทพฯ** …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 689 บาท

บขส. เชียงราย – สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี

10:00 : เชียงราย – กรุงเทพ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 725 บาท

17:30 : เชียงราย – กรุงเทพฯ** …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 689 บาท

สำนักงานสมบัติทัวร์ อ.เชียงของ – กรุงเทพ หมอชิต2

15:30 : เชียงของ-กรุงเทพฯ …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 1000 บาท

บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) – กรุงเทพ หมอชิต2

10:10 : เชียงใหม่-กรุงเทพฯ Star-C. …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 529 บาท

18:40 : เชียงใหม่-กรุงเทพฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 529 บาท

19:10 : เชียงใหม่-กรุงเทพฯ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 617 บาท

20:00 : เชียงใหม่-กรุงเทพฯ …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 823 บาท

20:05 : เชียงใหม่-กรุงเทพฯ Star-C. …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 529 บาท

บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) – สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี

10:10 : เชียงใหม่-กรุงเทพฯ Star-C. …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 529 บาท

18:40 : เชียงใหม่ – กรุงเทพฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 529 บาท

19:10 : เชียงใหม่ – กรุงเทพฯ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 617 บาท

20:00 : เชียงใหม่ – กรุงเทพฯ …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 823 บาท

20:05 : เชียงใหม่-กรุงเทพฯ Star-C. …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 529 บาท

จุดจอด อ.ปัว – กรุงเทพ หมอชิต2

18:00 : ทุ่งช้าง-กรุงเทพ …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 857 บาท

จุดจอด อ.ท่าวังผา – กรุงเทพ หมอชิต2

18:15 : ทุ่งช้าง-กรุงเทพ …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 837 บาท

บขส จ.น่าน – กรุงเทพ หมอชิต2

19:30 : ทุ่งช้าง-กรุงเทพ …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 790 บาท

จุดจอด อ.ทุ่งช้าง – กรุงเทพ หมอชิต2

17:30 : ทุ่งช้าง-กรุงเทพ …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 890 บาท

บขส อ.เชียงคำ – กรุงเทพ หมอชิต2

17:30 : เชียงของ-กรุงเทพฯ …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 893 บาท

บขส จ.ลำปาง – กรุงเทพ หมอชิต2

20:25 : ลำปาง-กรุงเทพ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 533 บาท

สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี – บขส จ.เชียงราย

10:00 : กรุงเทพ – เชียงราย (VM) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 725 บาท

สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี – บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)

06:20 : กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ 06.00 (MV) …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 529 บาท

15:00 : กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ Super C. (VM) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 617 บาท

20:30 : กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ VIP (MV) …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 823 บาท

** เที่ยวรถด้านบนเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับ บ.ทัวร์ เป็นผู้กำหนด **

*เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)*

ภาพแสดงเที่ยวรถบางกอกบัสไลน์ จากการค้นหาในระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ ดังนี้