บางกอกบัสไลน์-จองตั๋วรถทัวร์

บางกอกบัสไลน์

จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ รถทัวร์บางกอกบัสไลน์ จองตั๋วผ่านเว็บ 24 ชม. เลือกที่นั่งได้เอง จ่ายเงินที่เซเว่นใกล้บ้าน หรือ บัตรเครดิต

บางกอกบัสไลน์ มีเที่ยวรถที่เปิดวิ่งเส้นทาง กรุงเทพ เชียงใหม่ เชียงราย สุราษ ทั้งไปกลับ โดยจุดขึ้นรถกรุงเทพ หมอชิต2 และ สายใต้ใหม่ (ถนนบรมราชชนนี) รถไปสุราษ

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

เส้นทางเดินรถ บางกอกบัสไลน์

962     กรุงเทพ – เชียงของ (M)
962     กรุงเทพ – เชียงของ (V)
909     กรุงเทพ – เชียงราย (V)
090     กรุงเทพ – เชียงราย ป.2 (VM)
090     กรุงเทพ – เชียงราย( V )
909     กรุงเทพ – เชียงราย(M)
018     กรุงเทพ – เชียงใหม่ (M)
018     กรุงเทพ – เชียงใหม่ (V)
018     กรุงเทพ – เชียงใหม่ 18.50(MV)
909     กรุงเทพ – แม่จัน (M)
909     กรุงเทพ – แม่จัน (MV)
090     กรุงเทพ – แม่จัน (MV)
909     กรุงเทพ – แม่จัน (V)
047     กรุงเทพ-ทุ่งช้าง (MV)
047     กรุงเทพ-น่าน(V)
018     กรุงเทพ-เชียงใหม่ VIP (M)
018     กรุงเทพ-เชียงใหม่ VIP (V)
018     กรุงเทพ-เชียงใหม่(VIP) วิภา
018     กรุงเทพ-เชียงใหม่*VM*สำรอง
909     กรุงเทพ-แม่สายMV
991     กรุงเทพฯ – ดอนสัก
998     กรุงเทพฯ – ทุ่งสง
047     กรุงเทพฯ – น่าน (M)
047     กรุงเทพฯ – น่าน (MV)
047     กรุงเทพฯ – น่าน (V)
993     กรุงเทพฯ – สุราษฏร์ธานี
909     กรุงเทพฯ – เชียงราย (MV)
090     กรุงเทพฯ – เชียงราย (VM)
018     กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ 06.00 (MV)
018     กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ Super C. (V)
018     กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ Super C. (VM)
018     กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ VIP (MV)
47     กรุงเทพฯ-ทุ่งช้าง(V)
993     กรุงเทพฯ-สุราษฏร์ธานี
962     กรุงเทพฯ-เชียงของ (MV)
090     กรุงเทพฯ-เชียงราย (M)
090     กรุงเทพฯ-เชียงราย(ป2.) M
047     ทุ่งช้าง-กรุงเทพ
998     ทุ่งสง – กรุงเทพฯ
047     น่าน – กรุงเทพฯ
993     สุราษฏร์ธานี – กรุงเทพฯ
962     เชียงของ-กรุงเทพฯ
090     เชียงราย – กรุงเทพ ป.2
909     เชียงราย – กรุงเทพฯ
090     เชียงราย – กรุงเทพฯ
909     เชียงราย – กรุงเทพฯ**
018     เชียงใหม่ – กรุงเทพ (S)
018     เชียงใหม่ – กรุงเทพ ออกจาก20.00
018     เชียงใหม่ – กรุงเทพฯ
018     เชียงใหม่-กรุงเทพฯ Star-C.

จุดรับตั๋ว เคาน์เตอร์ออกตั๋ว

บางกอกบัสไลน์     สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.น่าน     ช่องจำหน่ายตั๋วบางกอกบัสไลน์
โทร. 054-711077-3
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี     ช่องหมายเลข 16
โทร. 077-200161
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย     ช่องจำหน่ายตั๋วบางกอกบัสไลน์
โทร. 053-774022
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)     ช่องจำหน่ายตั๋วบางกอกบัสไลน์
โทร. 052-000248
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)     สายใต้ ช่องหมายเลข 76
โทร. 02-8946050-3
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)     ชั้น1 ช่องหมายเลข 1-2,13-17,34,41
โทร. 086-3171994 (call center 02-7921488)
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี     ช่องหมายเลข 1 และ 4
โทร. 086-3409664 (call center 1215)

ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว บางกอกบัสไลน์ จากระบบจองตั๋วออนไลน์

ทางเราได้ค้นหาเที่ยวรถทัวร์ บางกอกบัสไลน์ จากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ แสดงข้อมุลดังนี้

กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส. จ.สุราษฎร์ธานี

17:00 : กรุงเทพฯ-สุราษฏร์ธานี …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 582 บาท

บขส. จ.สุราษฎร์ธานี – สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ

19:30 : สุราษฏร์ธานี – กรุงเทพฯ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 582 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส จ.เชียงราย

09:30 : กรุงเทพ – เชียงราย …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 725 บาท

20:30 : กรุงเทพ – เชียงราย(M) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 689 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)

06:00 : กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ 06.00 (MV) …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 529 บาท

16:00 : กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ Super C. (VM) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 617 บาท

18:50 : กรุงเทพ – เชียงใหม่ (M) …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 529 บาท

20:00 : กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ VIP (MV) …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 823 บาท

20:35 : กรุงเทพ – เชียงใหม่ (M) …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 529 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.ปัว

20:00 : กรุงเทพฯ – ทุ่งช้าง (MV) …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 857 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.ท่าวังผา

20:00 : กรุงเทพฯ – ทุ่งช้าง (MV) …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 837 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส จ.น่าน

20:00 : กรุงเทพฯ – ทุ่งช้าง (MV) …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 790 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.ทุ่งช้าง

20:00 : กรุงเทพฯ – ทุ่งช้าง (MV) …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 890 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส อ.เชียงคำ

17:40 : กรุงเทพ – เชียงของ (VM) …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 893 บาท

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส จ.ลำปาง

21:15 : กรุงเทพ-ลำปาง (MV) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 533 บาท

บขส. เชียงราย – กรุงเทพ หมอชิต2

10:00 : เชียงราย – กรุงเทพ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 725 บาท

17:30 : เชียงราย – กรุงเทพฯ** …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 689 บาท

บขส. เชียงราย – สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี

10:00 : เชียงราย – กรุงเทพ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 725 บาท

17:30 : เชียงราย – กรุงเทพฯ** …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 689 บาท

สำนักงานสมบัติทัวร์ อ.เชียงของ – กรุงเทพ หมอชิต2

15:30 : เชียงของ-กรุงเทพฯ …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 1000 บาท

บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) – กรุงเทพ หมอชิต2

10:10 : เชียงใหม่-กรุงเทพฯ Star-C. …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 529 บาท

18:40 : เชียงใหม่-กรุงเทพฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 529 บาท

19:10 : เชียงใหม่-กรุงเทพฯ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 617 บาท

20:00 : เชียงใหม่-กรุงเทพฯ …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 823 บาท

20:05 : เชียงใหม่-กรุงเทพฯ Star-C. …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 529 บาท

บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) – สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี

10:10 : เชียงใหม่-กรุงเทพฯ Star-C. …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 529 บาท

18:40 : เชียงใหม่ – กรุงเทพฯ …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 529 บาท

19:10 : เชียงใหม่ – กรุงเทพฯ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 617 บาท

20:00 : เชียงใหม่ – กรุงเทพฯ …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 823 บาท

20:05 : เชียงใหม่-กรุงเทพฯ Star-C. …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 529 บาท

จุดจอด อ.ปัว – กรุงเทพ หมอชิต2

18:00 : ทุ่งช้าง-กรุงเทพ …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 857 บาท

จุดจอด อ.ท่าวังผา – กรุงเทพ หมอชิต2

18:15 : ทุ่งช้าง-กรุงเทพ …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 837 บาท

บขส จ.น่าน – กรุงเทพ หมอชิต2

19:30 : ทุ่งช้าง-กรุงเทพ …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 790 บาท

จุดจอด อ.ทุ่งช้าง – กรุงเทพ หมอชิต2

17:30 : ทุ่งช้าง-กรุงเทพ …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 890 บาท

บขส อ.เชียงคำ – กรุงเทพ หมอชิต2

17:30 : เชียงของ-กรุงเทพฯ …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 893 บาท

บขส จ.ลำปาง – กรุงเทพ หมอชิต2

20:25 : ลำปาง-กรุงเทพ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 533 บาท

สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี – บขส จ.เชียงราย

10:00 : กรุงเทพ – เชียงราย (VM) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 725 บาท

สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี – บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)

06:20 : กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ 06.00 (MV) …ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 529 บาท

15:00 : กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ Super C. (VM) …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 617 บาท

20:30 : กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ VIP (MV) …VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 823 บาท

** เที่ยวรถด้านบนเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับ บ.ทัวร์ เป็นผู้กำหนด **

*เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)*

ภาพแสดงเที่ยวรถบางกอกบัสไลน์ จากการค้นหาในระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ ดังนี้