โลตัสพิบูลทัวร์-จองตั๋วรถทัวร์-กรุงเทพ-อุบล-นครพนม

โลตัสพิบูลทัวร์

โลตัสพิบูลทัวร์ รถทัวร์ กรุงเทพ – อุบล , กรุงเทพ – นครพนม , กรุงเทพ – ช่องเม็ก เปิดจองตั๋วรถทัวร์ ระบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ จองตั๋ว.net เลือกที่นั่งได้เอง ชำระค่าตั๋ว 2 ช่องทาง เซเว่น หรือ บัตรเครดิต

ตารางเดินรถ เที่ยวรถ ราคาตั๋ว รถทัวร์โลตัสพิบูลทัวร์ ที่เปิดจองตั๋วออนไลน์

ทางเอดมินได้ลองค้นหาเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออรไลน์ ของรถทัวร์โลตัสพิบูลทัวร์แสดงข้อมูลดังนี้ (เที่ยวรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เช็คแบบเรียลไทม์ที่เมนูค้นหาเที่ยวรถได้เลยครับ)

 

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

โลตัสพิบูลทัวร์ : กรุงเทพ – อุบล

07:00 | กรุงเทพฯ-ช่องเม็ก โลตัสพิบูลทัวร์ ….. ป.1  ราคาตั๋ว … 414 บาท
14:30 | กรุงเทพฯ-ช่องเม็ก โลตัสพิบูลทัวร์ ….. ป.1 ราคาตั๋ว … 414 บาท
16:15 | กรุงเทพฯ-ช่องเม็ก โลตัสพิบูลทัวร์ ….. ป.1 ราคาตั๋ว … 414 บาท
19:30 | กรุงเทพฯ-บุณฑริก โลตัสพิบูลทัวร์ ….. ป.1 ราคาตั๋ว …  414 บาท
21:45 | กรุงเทพฯ-ช่องเม็ก โลตัสพิบูลทัวร์ ….. ป.1 ราคาตั๋ว … 414 บาท

กรุงเทพ – บขส.นครพนม

18:30 | กรุงเทพฯ-นครพนม โลตัสพิบูลทัวร์ วีไอพี 32 ราคาตั๋ว… 647 บาท
18:30 | กรุงเทพฯ-นครพนม โลตัสพิบูลทัวร์ วีไอพี 24 ราคาตั๋ว… 862 บาท

บขส.นครพนม – กรุงเทพ (หมอชิต2)

17:30 | นครพนม-กรุงเทพฯ โลตัสพิบูลทัวร์ ป.1 ราคาตั๋ว… 554 บาท
18:30 | นครพนม-กรุงเทพฯ โลตัสพิบูลทัวร์ วีไอพี 32 ราคาตั๋ว… 647 บาท
18:30 | นครพนม-กรุงเทพฯ โลตัสพิบูลทัวร์ วีไอพี 24 ราคาตั๋ว… 862 บาท

กรุงเทพ – ช่องเม็ก

07:00 | กรุงเทพฯ-ช่องเม็ก โลตัสพิบูลทัวร์ ป.1 …ราคาตั๋ว… 473 บาท
14:30 | กรุงเทพฯ-ช่องเม็ก โลตัสพิบูลทัวร์ ป.1 …ราคาตั๋ว… 473 บาท
16:15 | กรุงเทพฯ-ช่องเม็ก โลตัสพิบูลทัวร์ ป.1 …ราคาตั๋ว… 473 บาท
21:45 | กรุงเทพฯ-ช่องเม็ก โลตัสพิบูลทัวร์ ป.1 …ราคาตั๋ว… 473 บาท

ช่องเม็ก – กรุงเทพ

08:30 | ช่องเม็ก-กรุงเทพฯ โลตัสพิบูลทัวร์ ป.1 …ราคาตั๋ว… 473 บาท
11:30 | ช่องเม็ก-กรุงเทพฯ โลตัสพิบูลทัวร์ ป.1 …ราคาตั๋ว… 473 บาท
15:30 | ช่องเม็ก-กรุงเทพฯ โลตัสพิบูลทัวร์ ป.1 …ราคาตั๋ว… 473 บาท
17:15 | ช่องเม็ก-กรุงเทพฯ โลตัสพิบูลทัวร์ วีไอพี 24 …ราคาตั๋ว… 736 บาท
18:00 | ช่องเม็ก-กรุงเทพฯ โลตัสพิบูลทัวร์ ป.1 …ราคาตั๋ว… 473 บาท

** เที่ยวรถด้านบนเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับ บ.ทัวร์ เป็นผู้กำหนด **

* เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)*

ตารางเดินรถที่เปิดจองตั๋วออนไลน์

7 กรุงเทพฯ-ช่องเม็ก
930 กรุงเทพฯ-นครพนม
33 กรุงเทพฯ-บ้านแพง
7 กรุงเทพฯ-บุณฑริก
947 กรุงเทพฯ-ปรางค์กู่
7B กรุงเทพฯ-พิบูลมังสาหาร
947 กรุงเทพฯ-อุบลฯ
7 ช่องเม็ก-กรุงเทพฯ
930 นครพนม-กรุงเทพฯ
33 บ้านแพง-กรุงเทพฯ
7A บุณฑริก-กรุงเทพฯ
947 ปรางค์กู่-กรุงเทพฯ
7B พิบูลมังสาหาร-กรุงเทพฯ
947 อุบลฯ-กรุงเทพฯ

รูปตารางเดินรถ เวลารถออก ราคาตั๋วที่ค้นหาในระบบออนไลน์

ต้องการเดินทางด้วยรถทัวร์ เส้นทาง กรุงเทพ – อุบล กรุงเทพ – ช่องเม็ก กรุงเทพ นครพนม สามารถใช้บริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ โลตัสพิบูลทัวร์ ได้ที่ จองตั๋ว.net/โลตัสพิบูลทัวร์ ครับ

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.บ้านแพง

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส จ.อุบลราชธานี

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส จ.นครพนม

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส. ช่องเม็ก

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.พิบูลมังสาหาร (ตลาดสด)

จุดจอดช่องเม็ก – กรุงเทพ หมอชิต2

บขส จ.นครพนม – กรุงเทพ หมอชิต2

จุดจอด อ.พิบูลมังสาหาร (ตลาดสด) – กรุงเทพ หมอชิต2