จองตั๋วรถทัวร์ไทยศรีรามทัวร์

ไทยศรีราม ทรานสปอร์ต

รถทัวร์ไทยศรีราม ทรานสปอร์ต เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์โดยมีเส้นทาง กรุงเทพ (หมอชิต2) ไป จังหวัดเชียงใหม่ (อาเขต) และ ลำปาง

เบอร์โทร / จุดรับตั๋วไทยศรีรามทัวร์ที่เปิดจองตั๋วออนไลน์

  • สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ช่องขายตั๋วหมายเลข 37,38 063-4216967
  • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต 2) 098-8010782

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

** เที่ยวรถด้านบนเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับ บ.ทัวร์ เป็นผู้กำหนด **

** เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)**

ตารางเดินรถ เที่ยวรถ ราคาตั๋ว ไทยศรีรามทัวร์ ที่ค้นจากระบบจองตั๋วออนไลน์ วันที่ 17 พ.ย. 63 และ 30 พ.ย. 63 แสดงข้อมูลดังนี้

หมอชิต 2 – บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)

08:45 : หมอชิต – เชียงใหม่-ท่าตอน …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 617 บาท
08:45 : ถนนข้าวสาร-หมอชิต – เชียงใหม่ -ท่าตอน …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 617 บาท
08:45 : กรุงเทพฯ – ท่าตอน …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 617 บาท
08:45 : กรุงเทพ-เชียงใหม่-บ้านท่าตอน VIP 32 …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 617 บาท
16:15 : กรุงเทพฯ – ท่าตอน …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 617 บาท
16:30 : ถนนข้าวสาร-หมอชิต – เชียงใหม่ -ท่าตอน …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 617 บาท
21:00 : ถนนข้าวสาร-หมอชิต – เชียงใหม่ -ท่าตอน …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 617 บาท

หมอชิต 2 – จุดจอด อ.ฝาง

08:45 : หมอชิต – เชียงใหม่-ท่าตอน …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 743 บาท
08:45 : ถนนข้าวสาร-หมอชิต – เชียงใหม่ -ท่าตอน …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 743 บาท
08:45 : กรุงเทพฯ – ท่าตอน …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 743 บาท
08:45 : กรุงเทพ-เชียงใหม่-บ้านท่าตอน VIP 32 …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 743 บาท
16:15 : กรุงเทพฯ – ท่าตอน …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 743 บาท
16:30 : ถนนข้าวสาร-หมอชิต – เชียงใหม่ -ท่าตอน …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 743 บาท
21:00 : ถนนข้าวสาร-หมอชิต – เชียงใหม่ -ท่าตอน …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 743 บาท

หมอชิต 2 – บขส จ.ตาก

08:45 : หมอชิต – เชียงใหม่-ท่าตอน …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 400 บาท
08:45 : ถนนข้าวสาร-หมอชิต – เชียงใหม่ -ท่าตอน …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 400 บาท
08:45 : กรุงเทพฯ – ท่าตอน …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 400 บาท
08:45 : กรุงเทพ-เชียงใหม่-บ้านท่าตอน VIP 32 …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 400 บาท
16:15 : กรุงเทพฯ – ท่าตอน …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 400 บาท
16:30 : ถนนข้าวสาร-หมอชิต – เชียงใหม่ -ท่าตอน …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 400 บาท
16:30 : หมอชิต-อยุธยา-ลำปาง …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 400 บาท
21:00 : ถนนข้าวสาร-หมอชิต – เชียงใหม่ -ท่าตอน …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 400 บาท

หมอชิต 2 – จุดจอด อ.วังเจ้า

08:45 : กรุงเทพฯ – ท่าตอน …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 400 บาท
08:45 : กรุงเทพ-เชียงใหม่-บ้านท่าตอน VIP 32 …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 400 บาท
16:15 : กรุงเทพฯ – ท่าตอน …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 400 บาท
16:30 : หมอชิต-อยุธยา-ลำปาง …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 400 บาท

หมอชิต 2 – จุดจอดปากทางเขื่อนภูมิพล (จ.ตาก)

08:45 : ถนนข้าวสาร-หมอชิต – เชียงใหม่ -ท่าตอน …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 450 บาท
08:45 : กรุงเทพฯ – ท่าตอน …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 450 บาท
08:45 : กรุงเทพ-เชียงใหม่-บ้านท่าตอน VIP 32 …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 450 บาท
16:15 : กรุงเทพฯ – ท่าตอน …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 450 บาท
16:30 : ถนนข้าวสาร-หมอชิต – เชียงใหม่ -ท่าตอน …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 450 บาท
21:00 : ถนนข้าวสาร-หมอชิต – เชียงใหม่ -ท่าตอน …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 450 บาท

หมอชิต 2 – บขส จ.นครสวรรค์

08:45 : หมอชิต – เชียงใหม่-ท่าตอน …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 277 บาท
08:45 : กรุงเทพฯ – ท่าตอน …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 277 บาท
08:45 : กรุงเทพ-เชียงใหม่-บ้านท่าตอน VIP 32 …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 277 บาท
16:15 : กรุงเทพฯ – ท่าตอน …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 277 บาท
16:30 : หมอชิต-อยุธยา-ลำปาง …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 277 บาท

หมอชิต 2 – บขส จ.ลำปาง

08:45 : หมอชิต – เชียงใหม่-ท่าตอน …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 533 บาท
08:45 : กรุงเทพฯ – ท่าตอน …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 533 บาท
08:45 : กรุงเทพ-เชียงใหม่-บ้านท่าตอน VIP 32 …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 533 บาท
16:15 : กรุงเทพฯ – ท่าตอน …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 533 บาท
16:30 : หมอชิต-อยุธยา-ลำปาง …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 533 บาท

หมอชิต 2 – จุดจอด อ.เถิน

08:45 : หมอชิต – เชียงใหม่-ท่าตอน …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 457 บาท
08:45 : ถนนข้าวสาร-หมอชิต – เชียงใหม่ -ท่าตอน …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 457 บาท
08:45 : กรุงเทพฯ – ท่าตอน …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 533 บาท
08:45 : กรุงเทพ-เชียงใหม่-บ้านท่าตอน VIP 32 …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 533 บาท
16:15 : กรุงเทพฯ – ท่าตอน …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 533 บาท
16:30 : ถนนข้าวสาร-หมอชิต – เชียงใหม่ -ท่าตอน …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 457 บาท
16:30 : หมอชิต-อยุธยา-ลำปาง …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 450 บาท
21:00 : ถนนข้าวสาร-หมอชิต – เชียงใหม่ -ท่าตอน …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 457 บาท

หมอชิต 2 – จุดจอด อ.สบปราบ

08:45 : หมอชิต – เชียงใหม่-ท่าตอน …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 533 บาท
08:45 : ถนนข้าวสาร-หมอชิต – เชียงใหม่ -ท่าตอน …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 533 บาท
08:45 : กรุงเทพ-เชียงใหม่-บ้านท่าตอน VIP 32 …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 533 บาท
21:00 : ถนนข้าวสาร-หมอชิต – เชียงใหม่ -ท่าตอน …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 533 บาท
16:30 : ถนนข้าวสาร-หมอชิต – เชียงใหม่ -ท่าตอน …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 533 บาท

บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) – กรุงเทพ หมอชิต2

10:30 : เชียงใหม่ – หมอชิต – ข้าวสาร VIP-32 …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 617 บาท
10:30 : บ้านท่าตอน-เชียงใหม่-กรุงเทพ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 617 บาท
18:00 : เชียงใหม่ – หมอชิต – ข้าวสาร VIP-32 …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 617 บาท
19:30 : เชียงใหม่ – หมอชิต – ข้าวสาร VIP-32 …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 617 บาท
20:30 : บ้านท่าตอน-เชียงใหม่-กรุงเทพ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 617 บาท

จุดจอด อ.ฝาง – กรุงเทพ หมอชิต2

06:30 : บ้านท่าตอน-เชียงใหม่-กรุงเทพ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 743 บาท
16:30 : บ้านท่าตอน-เชียงใหม่-กรุงเทพ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 743 บาท

จุดจอดปากทางเขื่อนภูมิพล (จ.ตาก) – กรุงเทพ หมอชิต2

14:00 : บ้านท่าตอน-เชียงใหม่-กรุงเทพ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 450 บาท
14:10 : เชียงใหม่ – หมอชิต – ข้าวสาร VIP-32 …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 450 บาท
21:40 : เชียงใหม่ – หมอชิต – ข้าวสาร VIP-32 …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 450 บาท
23:10 : เชียงใหม่ – หมอชิต – ข้าวสาร VIP-32 …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 450 บาท
00:00 : บ้านท่าตอน-เชียงใหม่-กรุงเทพ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 450 บาท

จุดจอด อ.สบปราบ – กรุงเทพ หมอชิต2

12:30 : เชียงใหม่ – หมอชิต – ข้าวสาร VIP-32 …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 533 บาท
13:00 : บ้านท่าตอน-เชียงใหม่-กรุงเทพ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 533 บาท
20:00 : เชียงใหม่ – หมอชิต – ข้าวสาร VIP-32 …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 533 บาท
21:30 : เชียงใหม่ – หมอชิต – ข้าวสาร VIP-32 …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 533 บาท
23:00 : บ้านท่าตอน-เชียงใหม่-กรุงเทพ …VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 533 บาท

ภาพแสดงเที่ยวรถทัวร์ ไทยศรีรามทัวร์ ที่ทำการค้นเที่ยวรถ เช็คราคาตั๋ว ตารางเดินรถจากระบบจองตั๋วออนไลน์ แสดงได้ดังนี้

ใครที่ต้องการเดินทางด้วยรถทัวร์ เส้นทาง กรุงเทพ หมอชิต2 ไป เชียงใหม่ ลำปาง สามารถใช้บริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เลือกที่นั่งได้เอง จ่ายค่าตั๋วสะดวกที่ 7-11 บัตรเครดิต โมบายแบงค์กิ้ง K+ … หลากหลายช่องทาง จองเลย