นวนครทัวร์

นวนครทัวร์-กรุงเทพ-ขอนแก่น

รถทัวร์นวนครทัวร์ เดินรถเส้นทาง กรุงเทพ – ขอนแก่น ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ ป.1 โดยจุดขึ้นรถทัวร์ กรุงเทพ (หมอชิต 2) และ จุดลงรถ จ.ขอนแก่น ได้แก่ บขส.ขอนแก่น อ.แวงใหญ่ อ.พระยืน ต.ท่าศาลา อ.ชนบท อ.มัญจาคีรี