สวัสดีทั่วไทย

สวัสดีทั่วไทย-ภูเก็ต-พัทยา

รถทัวร์ ภูเก็ต – พัทยา และ พัทยา – ภูเก็ต มีบริษัทเดินรถที่ให้บริการคือ สวัสดีทั่วไทย ด้วยรถทัวร์ Vip32 และ 24

ราคาตั๋วรถทัวร์สวัสดีทั่วไทย Vip32 ประมาณ 792 บาท และ Vip24 ประมาณ 1,056 บาท